Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

 Před mnoha lety jsem napsala eknihu. Možná ledacos napoví ;-) OTEVŘETE HNED TADY

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 


» ZÁKLADNÍ PÉČE STRES

Základní program Stres 

Zaměřeno na většinu psychických a somatických onemocnění.

Pomůže vám zvládnout lehčí i ty nejtěžší formy stresu a tak pozitivně ovlivnit jeho projevy na psychickém a fyzickém zdraví.

Jedná se o komplexní postup, který dokáže významně snížit nebo zcela omezit příznaky jako je úzkost, nespavost, únava, chronické bolesti a také naprostou většinu všech somatických zdravotních potíží. Mimořádně se hodí pro zdolání psychických potíží dnešní doby – depresí, neuróz, syndromu vyhoření, úzkostné poruchy.                                                                                            

Je vhodný pro prevenci, léčbu a regeneraci.                                                                       Dodržováním kroků protistresové péče znemožníte u sebe výskytu kardiovaskulárního onemocnění nebo mozkové příhody. Snížíte podstatně onemocnění rakovinou a dalších závažných civilizačních chorob a též daleko snadněji zredukujete svou hmotnost.  

Osvojením si snadných kroků pro každodenní péči - jako je například správné dýchání, vhodně vybraná relaxace, jednoduchý pohyb během dne a pozitivní přístup - najdete možnost, jak svůj život žít radostněji, spokojeněji a vitálněji.

Nezapomeňte: Stres stojí za 90% všech onemocnění a za většinou úrazů!

Program může obsahovat:

ü      Koučink nebo psychoterapie

ü      Zdravotní koučink

ü      Pohybové aktivity

ü      Pozitivní přístup

ü      Dechová terapie

ü      Relaxační a meditační terapie

ü      Antistresové masáže

ü      Mentální terapie

ü      Výživa

 

  • Psychoterapie pomůže nahlédnout hlouběji do potíží, které vyvolávají stres, sebezničující myšlenky, negativní a iracionální vnitřní přesvědčení, na vliv rodinného nebo pracovního prostředí na vývoj emocí, chování k sobě i ve vztazích aj.                       
  • Stres-Koučink pomůže vám vytvářet konkrétní kroky v životě, zváží příčiny stresu, nahlédne na vzorce podkopávající náladu, myšlení, chování, zdraví i kvalitu vizí. Nastaví komunikaci a nechá porozumět vnitřním a vnějším konfliktům, i lépe vyjádřit pocity a naučí efektivně zasáhnout. Je velice vhodný pro zaměstnance firem a podnikatele.                                                                                                                                                                                                                              
  • Zdravotní koučink přesně vedené kroky alternativními technikami a terapiemi, které plně reagují na váš zdravotní stav a pomáhají opět nalézt vnitřní i vnější harmonii. Je často využíváno mentálních, dechových, rituálních technik, metoda mozkových okružních polí, výuka vyvolání hluboké relaxační mozkové odezvy, bionergetikou. Na požádání vás může expertka doprovázet u některých aktivit (stravování, porady, volný čas aj.) a pomoci vám nastavit jiný vhodnější způsob.                                                                                     
  • Dechové techniky naučí nejen správně a vědomě dýchat, ale také dech ovládat tak, abyste co nejrychleji ovlivnili zdravotní potíže, kterými právě trpíte. Do budoucna každý problém budete schopni řešit velice rychle a naprosto účinně. Dechové techniky jsou velice mocné a tedy kladně ovlivňují veškeré dění v organismu a to zcela okamžitě již při prvních pokusech vše změnit pod vedením. Jsou naprosto nepostradatelné u depresí, úzkostí, strachu, vyhoření, nepříjemných pocitech, bolestí, všech somatických onemocnění. Přinášejí ukončení stresové reakce a navození opačné - relaxační, mění hormony, imunitní systém, metabolismus, tonizaci svalů, zásobují celý organismus výživovými látkami, starají se o detoxikaci a odkyselení organismu. A také spalování tuků!  Nezapomeňte:“ Dech je náš přirozený lék, který nám byl Bohem dán do kolébky“.                                                                 
  • Relaxační techniky jsou vedle správného dýchání alfou a omegou pro zvládnutí stresu, jeho omezení a všech jeho negativních psychických a fyzických dopadů.  Metod je velice mnoho a terapeuty jsou často učeny a předávány aniž by poznaly jejich odlišnost. U nás je předává expertka, která je plně využila při své alternativní léčbě těžkého onemocnění. Nastaví s vámi takové, které budou korespondovat s vašim celkovým nastavením, a tak u vás budou fungovat spolehlivě a budou vám příjemné. Relaxace dokáže snížit intenzitu a závažnost všech onemocnění o 40 % - 100%.                                                                                          
  • Pohybové aktivity jsou v protistresovém programu naprosto nezbytné. Pohyb je dodáván velice jednoduše k dechovým i některým relaxačním terapiím pro silnější účinnost. Některá zdravotní onemocnění, ale také správné dýchání jsou přímo závislé na stavu pohybového aparátu, je tedy nutností ho přednastavit správně a vytvořit pro vás možnost se hýbat přirozeně aktivně a tak, aby bylo dosaženo zdravé činnosti orgánů, CNS a celého organismu. Patří sem tedy zviditelnění vašeho stereotypu,  přenastavení pohybového aparátu a pohybu, vytvoření individuální sestavy a plánu, individuální doporučení metod cvičení, nastavení dechové pohybové sestavy.           
  • Mentální techniky jsou zcela odborným přístupem jak propojovat vědomou a nevědomou část mozku a využívat toho k nalezení opětného dobrého zdraví, ale také ke zvědomění některých našich programů, které uvádějí do chodu nevědomě nesprávnou činnost organizmu, ale i našeho chování navenek ve vztazích, pracovní činnosti atd. Do této části je zařazena i metoda mozkových okružních polí, ale též další práce s obrazy apod. Vše je přesně nastaveno až po konzultaci a většinou přiřazováno k psychoterapii nebo koučinku.                                                       
  • Systemické hellingerovy konstelace patří k metodě, která dokáže odhalit pravou příčinu nepříjemností v našich vztazích, v našem jednání a velice dobře odhaluje i proč jsme nemocní a co vše za nemocí stojí. Je často přidávána k psychoterapii, nebo koučinku.Může být vytvořena i na požádání samostatně. Obvykle psychoterapeutická sezení významně zkrátí nebo dokonce i jejich potřebu ukončí.                                                                      
  • Bioenergetika je psychoterapeutická práce s tělem jejímž cílem by mělo být obnovení přirozené vitality člověka a uvolnění i úleva od napětí svalového, pocitového, emočního. Proto je bioenergetika velice vhodný prostředek při práci se stresem, u duševních problémů a u psychosomatiky. Skvělá je ovšem u každého, neboť člověk se stává kongruentní, spontánní, s přiměřenými reakcemi. Je zde soulad v řeči těla, pocitů, emocí, myšlenek, jednání, chování i verbálního vyjadřování.

 

N2UyO