Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

 Před mnoha lety jsem napsala eknihu. Možná ledacos napoví ;-) OTEVŘETE HNED TADY

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 


»

Výzkum Dr. Herberta Bensona potvrdil: „relaxační reakce spouští genomické změny“

I když léčba, kde je propojena mysl a tělo existuje již celá staletí, teprve nedávno byla uznána západní medicínou, ale stále jen ve formě alternativních nebo doplňkových terapií. Bensonův výzkum a jeho institut se snaží integrovat tyto praktiky mysli a těla do hlavního směru medicíny, a poskytnout hlubší pochopení mechanismů za nimi. Benson vědecky prokázal, že využití metod respektujících toto propojení patří do tradiční medicíny stejně tak, jako léky a operace nebo zákroky. Tvoří dle něho poslední nohu třínohé stoličky v péči o zdraví.

V KAŽDÉM ČLOVĚKU JE GENETICKY ZAKÓDOVÁNO JAK SE LÉČIT- SVOU SILOU A SVÝM ZPŮSOBEM.

A vždy jsme měli v sobě zdroj, jak ovlivňovat své zdraví.

A nezáleží, zda byl využit, či nikoli.

BOHUŽEL TO, CO MŮŽEME PRO SEBE UDĚLAT MY SAMI- JE NEJPŘEZÍRANĚJŠÍ A NEJZANEDBÁVANĚJŠÍ ČÁSTÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE U NÁS!

 

Západní medicína stále dělá zásadní rozdíl mezi duševními, emocionálními a fyzickými kořeny nemoci, i přes nahromaděné výzkumy, které ukazují, že mysl a tělo jsou vzájemně propojeny, a že je takové dělení umělé, ba dokonce nevědecké.

Jakko-li je to překvapivé, trpět příznaky hodnocenými jako psychické, je v naší společnosti stále tak ponižující, že raději dáme přednost zhoubné a život ohrožující chorobě, než uznat, že původ je v naší hlavě.

 Lékaři mívají bohužel stále sklon neprojevovat sympatie vírám a představám, které mohou pobízet tělo k činnosti způsoby, které není možno měřit. Místo aby se snažili mobilizovat v pacientech víru, aby dosáhli uzdravení, buď je ubezpečují nebo je odbývají. To vše může pacienty přimět k tomu, aby se snažili lékařům svou nemoc „dokázat“ a jejich tělo může tuto snahu podpořit okázalejšími zdravotními potížemi.

 Co stojí v cestě k využití své – pacientovi síly a způsobu se léčit? Pouze dichotomie oddělující mysl od hmoty a zavedený systém.

 

Všechny aktivity vyvolávající fyziologický stav hlubokého klidu spouští okamžité změny v celém organismu a vedou k uzdravování. Výzkum například potvrdil že dochází k expresi genů, které ovlivňují imunitní funkce, energetický metabolismus a sekreci inzulínu.  

 

„Za ty léta, kdy se zabývám medicínou, jsem nenašel žádnou účinnější a všeobecně dosažitelnější sílu, než je schopnost jedince pečovat o sebe sama a léčit se.“

 Dr. Herbert Benson

 

Mudr. Herbert Benson se svými kolegy vědecky podložil v třicetiletém výzkumu fungování mozku a propojení mysli a těla. Stal se zakladatelem a prezidentem Lékařského ústavu pro výzkum vztahů mysli a těla.

 

Lékařství a dosahování zdraví přirovnává ke trojnohé stoličce, jejíž stabilita spočívá ve vhodném využití péče o sebe, léčiv a léčebných procedur. Na péči o sebe nazírá jako i na „Vnitřní rozvoj“, který je tou nejzanedbávanější stránkou dnešní zdravotní péče.

Vědecky doložil, že asi 70% různých potíží je vyvoláno psychosociálními faktory a 90% je vyvoláno stresem!

Tedy mnoho úspěchů, které „má na svědomí“ medicína, nezávisí vůbec na tom, co lékař předepíše a co a jak vlastně skutečně léčí.

 

Odkazy: Moc a biologie víry v uzdravení- Dr. H. Benson

               Massachusetts general hospital

MDIwZmM