Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

 Před mnoha lety jsem napsala eknihu. Možná ledacos napoví ;-) OTEVŘETE HNED TADY

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 


» PSYCHOTERAPIE

PSYCHOTERAPIE

Co je psychoterapie se mnou?

……vlastně povídání, komunikace s někým, kdo umožňuje nahlédnout na věc z jiného úhlu pohledu, kdo je pro vás užitečný, protože s ním můžete uvolnit strach, pocity viny, úzkosti, emoce.

Někdo, kdo vás bude podporovat v uvolňování vlastních zdrojů, které vám pomohou dospět k životnímu uspokojení, vyrovnanosti a klidu, radosti a nalezení smyslu vašeho života. 

Může jít také o práci s tělem, práce s obrazy, symboly, sny, regrese apod. Níže můžete najít některé víc popsané. 

Psychoterapie je také vhodný nástroj v osobnostním rozvoji.

Psychiatrií je oceňován jako potřebný a nezbytný způsob při psychických potíží jako je deprese, neurozy, psychické ataky, hraniční změny osobnosti apod. 

JEDNORÁZOVÁ  KONZULTACE

Zvolte ji pokud se ocitáte v potíži, nebo situaci, kde zkonzultováním věci získáte uvolňující nadhled, zorientujete se v aktuálním problému (tedy si uvědomíte příčinu vyhrocené situace i jakým myšlením a chováním ji podporujete), zmapujete si možnosti vhodných řešení. Uvědomte si, že jednorázová terapie nemění, ale odkrývá. Přesto dobré zorientování se, může být mimořádně důležité pro změnu. 

 

TERAPIE   / TERAPIE NA MÍRU

Jste v dost nepříjemné situaci, kde jednorázová konzultace není dostačující? Potřebujete víc času na orientaci v problému, porozumět víc sobě, nastolit změnu ve svém myšlení, chování, rozpoznat vzorce chování a zrušit neprospěšné, potřebujete podpořit ve vlastní odvaze a sebejistotě pro nová řešení. Potřebujete se naučit zvládat emoce, negativní myšlenky. Prostě potřebujete nalézt klid-vyrovnanost-harmonii ....... pak jednorázová konzultace může přejít do několika následných konzultací, terapií - středně až dlouhodobá psychoterapie. 

KDY JE VHODNÁ PSYCHOTERAPIE 

 • trpíte stresem, únavou
 • trpíte depresí, mánie, neurozou
 • nezvládáte úzkosti,strach,myšlenky
 • syndrom vyhoření
 • objevily se psychické ataky
 • potřebujete uvolnit komunikaci
 • máte partnerské nebo rodinné potíže
 • řešíte traumatickou situaci (znásilnění, napadení aj.)
 • nejste spokojeni v práci
 • přejete si být sebevědomější
 • potřebujete se zbavit poruchy v příjmu potravy - obezita,anorexie, bulimie
 • rádi byste našli k sobě samým jiný přístup
 • potýkáte se s závislostí
 • nezvládáte emoce
 • dostali jste se do životní krize
 • necítíte radost a klid

ale také vás trápí:

 • jakákoli fyzická  nemoc 

 • chcete ji využít pro osobnostní práci na sobě

 

Ceník

JAK MŮŽEME PRACOVAT?

 • osobně v jednotlivých konzultacích  1-3h
 • osobně v několikahodinovém bloku  3-8 h  Je vhodné u začátků terapií, tam kde klient se chce rychleji pohnout nebo tam, kde osoba přijíždí ze vzdáleného místa
 • osobně v pobytové verzi  několik dnů při 3-8h denně. Hodí se kde je potřeba více společné práce a přitom se klient rozhodne změnit vše co nejrychleji
 • online v jednotlivých konzultacích  1- 2 h
 • online "neomezeně"  zde je nakoupen balíček více hodin a čas je rozložen na několik dnů a zároveň i mohou být bloky v jednom dni např. hodina ráno, dvě hodiny večer. Hodí se tam, kde je potřeba více společné práce např. u deprese a je vhodné pokračovat co nejintenzivněji

   

Proč je takový výběr? A jak se v tom vyznat?

Lidé ke mě již víc jak deset let jezdí z celé ČR a SR. Nevyplatí se jim tedy jezdit jen na hodinu nebo dvě. 

U některých stavů je vhodné pracovat co nejintenzivněji např. deprese, úzkosti, psychické ataky, těžké fyzické onemocnění a další. Proto pracuji až celý den s jedním člověkem. Taková verze je ale už určitě prolnuta prací se stresem, s tělem aj. Víc pak v pobytech nebo depresích. Nebo se ptejte telefonem, mailem ;-) 

JE ONLINE STEJNĚ FUNGUJÍCÍ?

Někdy být může, často není. Tím nechci ale říct, že vůbec nefunguje. Jen prostě nebude mít takový výsledek. Pokud to jen trochu jde, uvažujte o alespoň nějakém osobním setkáním s provázáním na online formu. Všichni, kdo zkusili online a pak osobní terapii, byli překvapeni, jak osobní může být jiná a hlubší. Opravdu některé techniky při  online nevytvoříme. Pakliže ale nemáte možnost se setkat osobně nebo je pro vás opravdu online lákavější, využijte alespoň tu. Opět je zde i ta intenzivnější verze pro ty, kdo potřebují díky potížím větší- intenzivní péči a chtějí postupovat rychleji. 

S JAKÝMI SMĚRY PRACUJI JÁ?

 • Systemický přístup: Tento přístup se zaměřuje na řešení víc než na sledování problému. Tedy se uvažuje, že neexistuje jen trápení, ale sám člověk je vlastníkem obrovských zdrojů a možností ke změně života. 

 • Narativní přístup: Každý žijeme svým životním příběhem. Příběhy jsou různé- plné nejistoty, sebeobviňování, nudy a prázdnoty, lítosti, zneužívání sebe i jiných, strachu, úzkosti a nejistoty. Díváme se na to, kdy se tyto příběhy přijali, čemu vše slouží, pojmenováváme vše a děláme rozhodnutí pro změny. Nacházíme zde až i  rodová témata, nacházíme mnoho hlasů a důležitých rolí. Snažíme se najít poučení, přehodnocujeme a nakonec nalézáme jiný příběh stojící na minulosti jako silných a výživných kořenech a klient se dostává ke svému zdroji síly, radosti a doslova autentickému příběhu. 

Systemický přístup využívám také k seberůstu- vedení koučinku. Zlepšuje motivaci a výkonnost, pracovní pohodu, vede k trvalé změně myšlení a chování.

 • Helingerova systemická terapie- tzn. stavím konstelacePři řešení zdraví , vztahů, nebo obezity, ale také u firemních potíží používám často.  Stavím je individuálně, tedy je zabezpečena vaše intimita a vše může volně pokračovat další psychoterapeutickou prací.  Je to mimořádná technika, která zkrátí terapeutické sezení o několik hodin nebo dokonce ukáže to, co by psychoterapie jako taková neuměla vůbec nalézt. Dokáže pracovat s nevědomou rodovou zátěží. 

 • KBT: Terapie kdy změnu myšlení vytváříme strategickými postupy chování

 • Práce s tělem Bioenergetika: techniky kde pracuji s tělem jsou zařazovány nejvíce tam kde je hodně stresu, trauma nebo se řeší tělesný zdravotní problém. Bionergetika je psychoterapeutická práce s tělem jejímž cílem by mělo být obnovení přirozené vitality člověka a uvolnění i úleva od napětí svalového, pocitového, emočního.Proto je bioenergetika velice vhodný prostředek při práci se stresem, u duševních problémů a u psychosomatiky. Skvělá je ovšem u každého, neboť člověk se stává kongruentní, spontánní, s přiměřenými reakcemi. Je zde soulad v řeči těla, pocitů, emocí, myšlenek, jednání, chování i verbálního vyjadřování.U této metody se pracuje s tělem, dechem i hlasem na uvolnění bloků vzniklých v těle, které mají psychický a energetický zdroj společný a ten je zablokován díky hromadění napětí v určité části těla, což tvoří nejen obrovskou nerovnováhu ve vnitřním organismu, kde to může způsobit až fyzické nebo psychické onemocnění, ale tato nerovnováha je znatelná i v brzdění některých impulsů osoby například jsou projevy: nejisté jednání, strach a úzkost při „hrozbě“ nových situací, strnulá mimika, tichý nebo hlasitý projev, zdvořilé jednání, neprojevování emocí a pocitů, hyperaktivita, nastavení těla do obraného postoje např. v ramenech apod. Tyto projevy jsou však obrana, aby celkový systém mohl přežívat a fungovat.Při odblokování a zvědomění souvisejících vnitřních psychických konfliktů a uvolnění svalového „pancíře“ a toku energie se u osoby dávají pocity, myšlenky a chování do většího souladu a tento člověk i navenek působí velice uvolněně, vitálně a radostně.S bioenergetikou se můžete setkat  v každém intenzivním pobytu, některých programech při řešení psychických nebo fyzických potížích.

YmU5NW