„ Nech umřít starý život, pokud nebyl plný radosti, štěstí, smíchu, energie a zdraví.“ Makaki

 

 

Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

První krok k úspěšné léčbě

Stáhněte si HNED knihu Marty Makaki ZDARMA

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 

Marta Makaki

holistický psychoterapeut,

zdravotní kouč,

spirituální průvodce,

instruktor zdravého pohybu

 

Praha 8 - Křižíkova 489/66

Praha 1 - Široká 65/14. V centru Šestý smysl

 

telefon 731 101 180 mail:  martamakaki@seznam.cz

cvičení skupiny i individuály dle domluvy

 

Psychoterapie,

koučink,konzultace,                                                                                                         nácviky na uvolnění stresu ONLINE od 750,- Kč. 

Termín objednejte telefonicky nebo mailem.

Probíhá telefonicky nebo Skype

"Umění dokonalého uvolnění"

Práce se stresem pro návrat ke zdraví, vitalitě a rodosti. Program když chcete zlepšit kvalitu svého života.

 více zde

 

 

 

 

 

 

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 730 Kč
naše cena 671 Kč

ZVÝHODNĚNO

naše cena 857 Kč
naše cena 658 Kč
naše cena 730 Kč

SLUŽBY/PÉČE
 • Psychoterapie pomůže nahlédnout hlouběji do potíží, které vyvolávají stres, sebezničující myšlenky, negativní a iracionální vnitřní přesvědčení, na vliv rodinného nebo pracovního prostředí na vývoj emocí, chování k sobě i ve vztazích aj.                       
 • Stres-Koučink pomůže vám vytvářet konkrétní kroky v životě, zváží příčiny stresu, nahlédne na vzorce podkopávající náladu, myšlení, chování, zdraví i kvalitu vizí. Nastaví komunikaci a nechá porozumět vnitřním a vnějším konfliktům, i lépe vyjádřit pocity a naučí efektivně zasáhnout. Je velice vhodný pro zaměstnance firem a podnikatele.                                                                                                                                           
 • Zdravotní koučink přesně vedené kroky alternativními technikami a terapiemi, které plně reagují na váš zdravotní stav a pomáhají opět nalézt vnitřní i vnější harmonii. Je často využíváno mentálních, dechových, rituálních technik, metoda mozkových okružních polí, výuka vyvolání hluboké relaxační mozkové odezvy, bionergetikou. Na požádání vás může expertka doprovázet u některých aktivit (stravování, porady, volný čas aj.) a pomoci vám nastavit jiný vhodnější způsob.                                                                                     
 • Dechové techniky naučí nejen správně a vědomě dýchat, ale také dech ovládat tak, abyste co nejrychleji ovlivnili zdravotní potíže, kterými právě trpíte. Do budoucna každý problém budete schopni řešit velice rychle a naprosto účinně. Dechové techniky jsou velice mocné a tedy kladně ovlivňují veškeré dění v organismu a to zcela okamžitě již při prvních pokusech vše změnit pod vedením. Jsou naprosto nepostradatelné u depresí, úzkostí, strachu, vyhoření, nepříjemných pocitech, bolestí, všech somatických onemocnění. Přinášejí ukončení stresové reakce a navození opačné - relaxační, mění hormony, imunitní systém, metabolismus, tonizaci svalů, zásobují celý organismus výživovými látkami, starají se o detoxikaci a odkyselení organismu. A také spalování tuků!  Nezapomeňte:“ Dech je náš přirozený lék, který nám byl Bohem dán do kolébky“. Může být propojeno s relaxační terapií.
 • Relaxační techniky jsou vedle správného dýchání alfou a omegou pro zvládnutí stresu, jeho omezení a všech jeho negativních psychických a fyzických dopadů.  Metod je velice mnoho a terapeuty jsou často učeny a předávány aniž by poznaly jejich odlišnost. V KH  je předává expertka, která je plně využila při své alternativní léčbě těžkého onemocnění. Nastaví s vámi takové, které budou korespondovat s vašim celkovým nastavením, a tak u vás budou fungovat spolehlivě a budou vám příjemné. Relaxace dokáže snížit intenzitu a závažnost všech onemocnění o 40 % - 100%.      Může být propojeno s dechovou terapií.
 • Pohybové aktivity jsou v protistresovém programu naprosto nezbytné. Pohyb je dodáván velice jednoduše k dechovým i některým relaxačním terapiím pro silnější účinnost. Některá zdravotní onemocnění, ale také správné dýchání jsou přímo závislé na stavu pohybového aparátu, je tedy nutností ho přednastavit správně a vytvořit pro vás možnost se hýbat přirozeně aktivně a tak, aby bylo dosaženo zdravé činnosti orgánů, CNS a celého organismu. Patří sem tedy zviditelnění vašeho stereotypu,  přenastavení pohybového aparátu a pohybu, vytvoření individuální sestavy a plánu, individuální doporučení metod cvičení, nastavení dechové pohybové sestavy.            
 • Mentální techniky jsou zcela odborným přístupem jak propojovat vědomou a nevědomou část mozku a využívat toho k nalezení opětného dobrého zdraví, ale také ke zvědomění některých našich programů, které uvádějí do chodu nevědomě nesprávnou činnost organizmu, ale i našeho chování navenek ve vztazích, pracovní činnosti atd. Do této části je zařazena i metoda mozkových okružních polí, ale též další práce s obrazy apod. Vše je přesně nastaveno až po konzultaci a většinou přiřazováno k psychoterapii nebo koučinku.                                                       
 • Systemické hellingerovy konstelace patří k metodě, která dokáže odhalit pravou příčinu nepříjemností v našich vztazích, v našem jednání a velice dobře odhaluje i proč jsme nemocní a co vše za nemocí stojí. Je často přidávána k psychoterapii, nebo koučinku.Může být vytvořena i na požádání samostatně. Obvykle psychoterapeutická sezení významně zkrátí nebo dokonce i jejich potřebu ukončí.                                                                       
 • Bioenergetika je psychoterapeutická práce s tělem jejímž cílem by mělo být obnovení přirozené vitality člověka a uvolnění i úleva od napětí svalového, pocitového, emočního.Proto je bioenergetika velice vhodný prostředek při práci se stresem, u duševních        problémů a u psychosomatiky. Skvělá je ovšem u každého, neboť člověk se stává kongruentní, spontánní, s přiměřenými reakcemi. Je zde soulad v řeči těla, pocitů, emocí, myšlenek, jednání, chování i verbálního vyjadřování. U této metody se pracuje s tělem, dechem i hlasem na uvolnění bloků vzniklých v těle, které mají psychický a energetický zdroj společný a ten je zablokován díky hromadění napětí v určité části těla, což tvoří nejen obrovskou nerovnováhu ve vnitřním organismu, kde to může způsobit až fyzické nebo psychické onemocnění, ale tato nerovnováha je znatelná i v brzdění některých impulsů osoby například jsou projevy: nejisté jednání, strach a úzkost při „hrozbě“ nových situací, strnulá mimika, tichý nebo hlasitý projev, zdvořilé jednání, neprojevování emocí a pocitů, hyperaktivita, nastavení těla do obraného postoje např. v ramenech apod. Tyto projevy jsou však obrana, aby celkový systém mohl přežívat a fungovat. Po uvolnění tohoto brnění je člověk uvolněný, radostný a vitální.
 • Trakční manuální techniky na lůžku docílí příjemné uvolnění svalů při trakci páteře v bederní, hrudní a krční části. Uvolnění se děje v nejzatíženějších segmentech páteře – bederní, hrudní a krční části za současně vytvořené uvolňující trakce  páteře, která je docílena nastavením těla a úchopem terapeuta. Při této speciální masážní terapii je používán bio olej ze smrkového jehličí, který příjemně tonizuje a uvolňuje svaly.                                                                                         
 • Speciální zdravotní cviky (např.Mudr. R. Smíška, Mojžíšová a další) jsou vybírány přesně dle stavu potíží klienta. Jsou voleny tak, aby co nejrychleji napomohly k odvodnění blokací a posílily správně svalový korzet                                           
 • Metoda mozkových okružních polí (především u pooperačních stavů) metoda vycházející z funkcí mozku a práce s obrazy, která mimořádně urychluje především pooperační stavy pohybového aparátu a navrací osobu opět k plnohodnotnému prožívání svého života. Posiluje rychlou regeneraci tkání a uvolňuje psychické bloky, které vznikly bolestí nebo prožitým traumatem(často úrazem) a někdy výrazně zamezují opětný návrat ke zdraví                                  
 • Alexandrova technika pro rozvolňování páteře a velkých kloubů sleduje pomocí účinného mentálního rozvolnění s využíváním přirozeného pohybu a anatomie naprosté uvolnění a přednastavení pohybového aparátu a pohybových návyků
 • Rituální terapie
 • Lesní terapie symbolika přírody a uvolňující síla je významně používána při pobytech
 • Meditační terapie
 • Masážní terapie

 

YzQ2MjU