Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

 Před mnoha lety jsem napsala eknihu. Možná ledacos napoví ;-) OTEVŘETE HNED TADY

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 


STRES

NOVÁ STRATEGIE LÉČBY

Strategie léčby je postavena na neoddělitelném spojení mezi myslí a tělem. Toto spojení je využito k návratu ke zdraví – psychickému i fyzickému.

STRES A ZDRAVÍ

Protože až za 90% zdravotních nebo psychických potíží stojí stres, je potřeba se zaměřit  především na jeho zvládnutí.

Stres stojí za poruchami nálad, depresí, úzkostí, mánií, neuróz i syndromu vyhoření. Ale stojí též za 90 % všech fyzických onemocnění. Například  onemocnění srdce, neplodnost, gastrointestinální poruchy, chronické bolesti, snížená imunita, cukrovka, bolesti zad a jiné a jiné. Stresová reakce také zabraňuje úspěšnou a rychlou léčbu všech zdravotních potíží.

 

Programy Marty Makaki dokáží snížit dopad stresu prostřednictvím různých dovedností, které jsou vytvářeny kognitivně-behaviorální a systemickou terapií, osvojením pozitivního přístupu, nácvikovými cvičeními pro vyvolání relaxační odezvy a tím se eliminuje stres a jeho vliv na stav osoby. Používá metody tisíce let staré, které 30letý výzkum Dr. Herberta Bensona potvrdil jako vysoce účinné a vhodné.

 

Používané programy jsou komplexním řešením vašich obtíží. Zlepšují zdravotní potíže (fyzické i psychické), nálady a vytvářejí pohodu.

Mají ale dopad ještě další:

 • Lepší studijní výsledky
 • Lepší pracovní návyky
 • Zlepšení výkonu paměti
 • Zvýšená sebejistota a sebeurčení
 • Lepší schopnost soustředění i zvládání úkolů
 • Vytváření příjemnějšího prostředí ve vztazích
 • Otevírání uvolněné a otevřené komunikace
 • Přináší pocit vnitřní síly, uvolnění a naplnění
 • Pomáhají v nalezení vhodných rozhodnutí
 • Vnáší jiný pohled na veškeré potíže
 • Zvyšují odolnost fyzickou, psychickou i sociální
 • Posilují pozitivní životní návyky v péči o sebe

 

O VZNIKU STRESU:

Stres je nevyhnutelný aspekt moderního života. Stresové reakci prakticky nemůžeme zabránit. Proto je naprosto nutné se naučit způsoby jak se vypořádat s nadměrným stresem, minimalizovat jeho dopady a zabránit tak zdravotním problémům fyzickým i psychickým, které ze stresu mohou vyplynout.

Zvládání stresu

Víme, že i když stres je nevyhnutelný v našich životech, dnes existuje celá řada způsobů, jak zvládat stres efektivněji. Programy učí, plněsi  vědomit mysl v souvislosti s tělem a také pak uvědomit si své vlastní schopnosti zvládat stres a jejího dopadu a využít naši přirozenou léčivou sílu.

Marta Makaki vybírá a učí celou řadu relaxačních technik klienty tak, tak že oni mohou vybrat, které jsou nejpříjemnější pro ně.

Přidáním programu pro zvládání stresu do vašeho každodenního života, uvidíte znatelné zlepšení ve vaší náladě, schopnosti spát a celkově se zkvalitní váš život.

 

V našem těle je vytvářena reakce, která se vyskytuje přirozeně, když vnímáme, že jsme pod nadměrným tlakem a je navržena organismem tak, aby nás chránila- chránila naše zdraví. Má vlastně původně vysoce ochranný důvod. Náš nervový systém se okamžitě zapojí do vytváření řady fyziologických změn, včetně zvýšení metabolismu, krevního tlaku, srdeční a dechové frekvence, zúžení cév, rozšíření zorniček aj. Všechen ten poplach je tu proto, abychom mohli bojovat, nebo prchnout z těžké nebo nebezpečná situace.

 

Reakce „Boj nebo útěk“může být obrovsky škodlivá, když je vyvolávaná často.

Pokud jsou vysoké hladiny stresových hormonů vylučovány často, mohou přispět k řadě stresem vyvolaných zdravotních onemocnění- fyzických i psychických. Například deprese, neurózy, úzkosti, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, diabetes, únavový syndrom, poruchy příjmu potravy- včetně obezity, syndrom vyhoření, různé bolesti, záněty, migrény, nemožnost otěhotnění a další a další.

 

Prostřednictvím jednoduchého způsobu můžeme ale také celý chod obrátit/změnit (měníme myšlenkové vzory) a díky tomu dojde k poklesu metabolismu, frekvenci dýchání a srdeční činnosti i činnosti mozku. Tento způsob je opak běžně známé reakce "boj nebo útěk".  Dr. Benson tento způsob označil jako "vyvolání „relaxační odpovědi“ a „pamatované pohody“. Tyto dvě akce jsou právě tak rychlé jako ta první- tedy reakce vyvolávající stres.

 

CO JE RELAXAČNÍ ODPOVĚĎ

 

„Relaxační odpověď“ a „Pamatovaná pohoda“ je fyzický stav hlubokého klidu, který mění fyzické a emocionální reakce na stres (např. činnost mozku, snížení srdeční frekvence, krevního tlaku, rychlosti dýchání a svalové napětí).

Pravidelný trénink vyvolání relaxační odpovědi pomocí různých technik může být účinnou léčbou širokého spektra poruch.

 

O ZLEPŠENÍ PSYCHICKÉHO FUNGOVÁNÍ TERAPIÍ

Psychoterapie by měla být vždy první volba před nasazením farmakoterapie, pokud léky nejsou opravdu nezbytně nutné.

Kognitivě- behaviorální , systemické nebo jiné směry terapií, příjemnou cestou vedou ke zmírňování potíží, k nacházení efektivních řešení, otevření komunikace- zlepšení vyjadřování, porozumění informacím, zvládání obav a nejistot, umění se lehce přizpůsobovat měnícímu se prostředí, vytvoření vhodné emocionální seberegulace, vytvoření úspěšného jednání ve světě kolem nás s vhodnějším nastavením pro nás samé- reagováním, posuzováním organizováním i plánovaním.

 

NUTNOST KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ

Dr. Benson poukázal ve svém výzkumu na nutnost přistoupit k vyváženějšímu přístupu v péči o zdraví. Tedy dodat k medikamentům a procedurám také péči o sebe.

PÉČE O SEBE:

-    Výživa

-     Pohyb

-    Relaxační odezva a pamatovaná pohoda

-     Sociální podpora

-    Terapie pro zvládání

Velice důležité je právě vytvoření relaxační odezvy a pamatované pohody. Relaxační odezvy lze dosáhnout mnoha způsoby např. bráničním dýcháním, relaxací, meditací, jógou, Thai tchi apod.

NzI4NGRj