Vše můžete platit / čerpat  přes Benefit

 Před mnoha lety jsem napsala eknihu. Možná ledacos napoví ;-) OTEVŘETE HNED TADY

 

Co Vám nabídneme?

 

Jakéko-li programy u nás, byť i pouhý wellnes odpočinek, jsou dokonale propracované a jsou určené lidem, které neoslovuje povrchnost, ale chtějí svůj čas i  peníze vydat za opravdovou kvalitu a to, co jim pomůže, co potřebují nebo udělá radost.

 

Do vaší návštěvy či pobytu, ale také vzdělávacího pořadu přineseme zásadní změnu- jak myslet, jak se hýbat, jak léčit, regenerovat, jak odpočívat, jíst, komunikovat, jak milovat…. – a budete se víc usmívat, víc chápat, málo kritizovat, budete sebevědomější, jistější i krásnější, s většími možnostmi i schopnostmi, s větším optimismem, zdravím a energií.

 

Naší specialitou jsou individuální i skupinové (rodinné, firemní) léčebné, vzdělávací nebo preventivní pobyty, tvořené naprosto přesně- dle vašeho stavu.

 

 


NABÍDKA
 • Psychoterapie pomůže nahlédnout hlouběji do potíží, které vyvolávají stres, sebezničující myšlenky, negativní a iracionální vnitřní přesvědčení, na vliv rodinného nebo pracovního prostředí na vývoj emocí, chování k sobě i ve vztazích aj.                       
 • Stres-Koučink pomůže vám vytvářet konkrétní kroky v životě, zváží příčiny stresu, nahlédne na vzorce podkopávající náladu, myšlení, chování, zdraví i kvalitu vizí. Nastaví komunikaci a nechá porozumět vnitřním a vnějším konfliktům, i lépe vyjádřit pocity a naučí efektivně zasáhnout. Je velice vhodný pro zaměstnance firem a podnikatele.                                                                                                                                           
 • Zdravotní koučink přesně vedené kroky alternativními technikami a terapiemi, které plně reagují na váš zdravotní stav a pomáhají opět nalézt vnitřní i vnější harmonii. Je často využíváno mentálních, dechových, rituálních technik, metoda mozkových okružních polí, výuka vyvolání hluboké relaxační mozkové odezvy, bionergetikou. Na požádání vás může expertka doprovázet u některých aktivit (stravování, porady, volný čas aj.) a pomoci vám nastavit jiný vhodnější způsob.                                                                                     
 • Dechové techniky naučí nejen správně a vědomě dýchat, ale také dech ovládat tak, abyste co nejrychleji ovlivnili zdravotní potíže, kterými právě trpíte. Do budoucna každý problém budete schopni řešit velice rychle a naprosto účinně. Dechové techniky jsou velice mocné a tedy kladně ovlivňují veškeré dění v organismu a to zcela okamžitě již při prvních pokusech vše změnit pod vedením. Jsou naprosto nepostradatelné u depresí, úzkostí, strachu, vyhoření, nepříjemných pocitech, bolestí, všech somatických onemocnění. Přinášejí ukončení stresové reakce a navození opačné - relaxační, mění hormony, imunitní systém, metabolismus, tonizaci svalů, zásobují celý organismus výživovými látkami, starají se o detoxikaci a odkyselení organismu. A také spalování tuků!  Nezapomeňte:“ Dech je náš přirozený lék, který nám byl Bohem dán do kolébky“. Může být propojeno s relaxační terapií.
 • Relaxační techniky jsou vedle správného dýchání alfou a omegou pro zvládnutí stresu, jeho omezení a všech jeho negativních psychických a fyzických dopadů.  Metod je velice mnoho a terapeuty jsou často učeny a předávány aniž by poznaly jejich odlišnost. V KH  je předává expertka, která je plně využila při své alternativní léčbě těžkého onemocnění. Nastaví s vámi takové, které budou korespondovat s vašim celkovým nastavením, a tak u vás budou fungovat spolehlivě a budou vám příjemné. Relaxace dokáže snížit intenzitu a závažnost všech onemocnění o 40 % - 100%.      Může být propojeno s dechovou terapií.
 • Pohybové aktivity jsou v protistresovém programu naprosto nezbytné. Pohyb je dodáván velice jednoduše k dechovým i některým relaxačním terapiím pro silnější účinnost. Některá zdravotní onemocnění, ale také správné dýchání jsou přímo závislé na stavu pohybového aparátu, je tedy nutností ho přednastavit správně a vytvořit pro vás možnost se hýbat přirozeně aktivně a tak, aby bylo dosaženo zdravé činnosti orgánů, CNS a celého organismu. Patří sem tedy zviditelnění vašeho stereotypu,  přenastavení pohybového aparátu a pohybu, vytvoření individuální sestavy a plánu, individuální doporučení metod cvičení, nastavení dechové pohybové sestavy.            
 • Mentální techniky jsou zcela odborným přístupem jak propojovat vědomou a nevědomou část mozku a využívat toho k nalezení opětného dobrého zdraví, ale také ke zvědomění některých našich programů, které uvádějí do chodu nevědomě nesprávnou činnost organizmu, ale i našeho chování navenek ve vztazích, pracovní činnosti atd. Do této části je zařazena i metoda mozkových okružních polí, ale též další práce s obrazy apod. Vše je přesně nastaveno až po konzultaci a většinou přiřazováno k psychoterapii nebo koučinku.                                                       
 • Systemické hellingerovy konstelace patří k metodě, která dokáže odhalit pravou příčinu nepříjemností v našich vztazích, v našem jednání a velice dobře odhaluje i proč jsme nemocní a co vše za nemocí stojí. Je často přidávána k psychoterapii, nebo koučinku.Může být vytvořena i na požádání samostatně. Obvykle psychoterapeutická sezení významně zkrátí nebo dokonce i jejich potřebu ukončí.                                                                       
 • Bioenergetika je psychoterapeutická práce s tělem jejímž cílem by mělo být obnovení přirozené vitality člověka a uvolnění i úleva od napětí svalového, pocitového, emočního.Proto je bioenergetika velice vhodný prostředek při práci se stresem, u duševních        problémů a u psychosomatiky. Skvělá je ovšem u každého, neboť člověk se stává kongruentní, spontánní, s přiměřenými reakcemi. Je zde soulad v řeči těla, pocitů, emocí, myšlenek, jednání, chování i verbálního vyjadřování. U této metody se pracuje s tělem, dechem i hlasem na uvolnění bloků vzniklých v těle, které mají psychický a energetický zdroj společný a ten je zablokován díky hromadění napětí v určité části těla, což tvoří nejen obrovskou nerovnováhu ve vnitřním organismu, kde to může způsobit až fyzické nebo psychické onemocnění, ale tato nerovnováha je znatelná i v brzdění některých impulsů osoby například jsou projevy: nejisté jednání, strach a úzkost při „hrozbě“ nových situací, strnulá mimika, tichý nebo hlasitý projev, zdvořilé jednání, neprojevování emocí a pocitů, hyperaktivita, nastavení těla do obraného postoje např. v ramenech apod. Tyto projevy jsou však obrana, aby celkový systém mohl přežívat a fungovat. Po uvolnění tohoto brnění je člověk uvolněný, radostný a vitální.
 • Trakční manuální techniky na lůžku docílí příjemné uvolnění svalů při trakci páteře v bederní, hrudní a krční části. Uvolnění se děje v nejzatíženějších segmentech páteře – bederní, hrudní a krční části za současně vytvořené uvolňující trakce  páteře, která je docílena nastavením těla a úchopem terapeuta. Při této speciální masážní terapii je používán bio olej ze smrkového jehličí, který příjemně tonizuje a uvolňuje svaly.                                                                                         
 • Speciální zdravotní cviky (např.Mudr. R. Smíška, Mojžíšová a další) jsou vybírány přesně dle stavu potíží klienta. Jsou voleny tak, aby co nejrychleji napomohly k odvodnění blokací a posílily správně svalový korzet                                           
 • Metoda mozkových okružních polí (především u pooperačních stavů) metoda vycházející z funkcí mozku a práce s obrazy, která mimořádně urychluje především pooperační stavy pohybového aparátu a navrací osobu opět k plnohodnotnému prožívání svého života. Posiluje rychlou regeneraci tkání a uvolňuje psychické bloky, které vznikly bolestí nebo prožitým traumatem(často úrazem) a někdy výrazně zamezují opětný návrat ke zdraví                                  
 • Alexandrova technika pro rozvolňování páteře a velkých kloubů sleduje pomocí účinného mentálního rozvolnění s využíváním přirozeného pohybu a anatomie naprosté uvolnění a přednastavení pohybového aparátu a pohybových návyků
 • Rituální terapie
 • Lesní terapie symbolika přírody a uvolňující síla je významně používána při pobytech
 • Meditační terapie
 • Masážní terapie

 

MGFjM